top of page

A Remény Iskolája

A gyerekek a dakari Yeumbeul negyedbeli Cours Privée Boun Said Ba magániskola - általános iskola - diákjai. A diákokat tanáraik javasolták szorgalmuk, tanulmányi eredményük és családi körülményeik alapján. Az iskolával 2018 óta dolgozunk együtt. 

 

A szenegáli iskolarendszer a 6-4-3 felosztást követi, melyből a 6-4 az alapoktatás keretébe tartozik. Az iskola októberben kezdődik és júliusig tart.

 

Az első osztályt elvileg 7 éves korban kezdik, de gyakran csak akkor, amikor a családnak van pénze az iskolára. Az oktatás nyelve a francia, ami külön nehézséget okoz a gyerekeknek, akik az iskolába kerüléskor szinte kizárólag csak törzsi nyelven beszélnek. Így aztán a gyermeknek egyszerre kell a tananyagot és a kapcsolódó nyelvet is megtanulniuk. Az első 6 évben, a maximális osztályzat 10. Elsőben, másodikban és harmadikban matematikát és franciát (ami a mi olvasás és idegennyelv tantárgyunknak felel meg), negyedik és ötödik osztályban ezeken túl már állampolgári ismereteket (az együttélés szabályai, erkölcsi és illemszabályok, stb.), környezetet (biológia), földrajzot is tanulnak. Hatodikban ezekhez jön a történelem. 

Yeumbeul CP class.JPG
Yeumbeul.JPG

A 6. osztály végén a gyerekek ún. CFEE vizsgát (Certificate de Fin d'Etudes Elémentaires) tesznek, aki ezt sikeresen teljesíti (a gyerekek közel 1/3-a ekkor bukik ki az oktatásból), az tovább tanulhat a felsőbb osztályokban ugyanabban az iskolában, de már kvázi "alsó középiskolásként", ami nálunk a "felsősnek" felel meg. A 7-10. osztályokban a maximális osztályzat 20. Az alsóban tanult tantárgyakon túl még fizikát, kémiát, biológiát és angolt is tanulnak.

 

A 10. év végén egy második vizsgát tesznek, a BFEM vizsgát (Brevet de fin d'Etudes Moyennes), amely sikeres teljesítése esetén továbbtanulhatnak egy általuk választott, de a minisztérium által a vizsgaeredmény alapján kijelölt középiskolában.

 

A programba kerülés és maradás feltétele:

  •  1.-6. osztály minimum 6-os tanulmányi átlag (a kitűnő: 10)

  •  7.-10. osztály: minimum 11-es tanulmányi átlag (a kitűnő: 20) 

A támogatóknak negyedévente megküldjük a bizonyítványokat, amely igazolja, hogy a gyermek járt iskolába és hogy milyen eredménnyel teljesít, elhozzuk a látogatásaink során a gyerekek által írt leveleket, apróbb ajándékokat, és beszámolunk minden, a gyermeket érintő eseményről.

bottom of page