Mit csinálunk

Iskolákat fejlesztünk

A tantermek gyakran túlzsúfoltak, nem ritka, hogy 80-nál is több gyerek ül egy teremben. A gyerekek nemcsak arra kényszerülnek, hogy öten üljenek egy kétszemélyes padban, de a szükséges tanári figyelmet sem kapják meg. Ez hátráltatja a fejlődésüket és nehézséget okoz abban, hogy a tanulmányaikra figyeljenek. Bizonyított tény, hogy az iskolai körülmények és a gyerekek tanulmányi eredménye közti összefüggés áll fenn.

 

A gyerekeknek a tankönyvekhez való hozzájutás is nehézséget okoz. Sok osztályban egyáltalán nincsenek tankönyvek. Nem tudják követni, amit a tanár tanít és ez azt eredményezheti, hogy a gyerekek úgy fejezik be az iskolát, hogy nem tudnak olvasni. Mindent a tábláról kell lemásolniuk, vagy hangosan ismételgetniük, ami lassítja a tanulás folyamatát.

 

(Nyugat-) Afrikában az iskolák mindössze 1%-ában van Internet kapcsolat. Az internet hozzáféréssel rendelkező iskolák le tudnak tölteni tanuláshoz szükséges anyagokat, fejleszthetik a tanárokat és megtaníthatják a gyerekek számára az internetben rejlő lehetőségeket.

A gyerekeket az életre kívánjuk felkészíteni egy biztonságos, fejlődésre alkalmas tanulási környezetben. Pénzügyileg támogatjuk az iskolákat, hogy javítsák a tanulási környezetet, a vízbekötés és mellékhelyiségek létesítésével, felújításával, hogy fejlesszék a higiéniát, könyvtárak  és informatika tantermek létrehozásával, hogy hozzáférjenek könyvekhez, internethez, és megtanulják hogyan tudnak a technológia révén kapcsolatba lépni a világgal.

 

Célunk, hogy az iskolán kívül is további ismereteket adjunk. A gyerekek többsége sosem lát más világot azon kívül, amelyben él. A kutatások szerint a gyerekek hatékonyabban tanulnak, amikor tantermen kívül, más környezetben együtt csinálnak dolgokat. Pénzügyileg támogatjuk az iskolákat, hogy tananyagon kívüli foglalkozásokat szervezzenek a gyerekeknek.

lonely bag.jpg

Ennek a projektnek a célja egy fenntartható, helyi anyagokon alapuló iskolaépület befejezése, helyi dolgozók és nemzetközi önkéntesek részvételével, amely 250 tanuló képzésére képes Koforiduában (Ghána).

Könyvtár program

A gyerekeknek egyáltalán nincsenek könyveik, a tankönyv olyan ritka "madár", hogy gyakran csak a tanároknak van egy példányuk, így a gyerekeknek mindent a tábláról kell lemásolniuk, vagy hangosan ismételgetniük.

  Programjaink

Newill Academy Development

(Ghána)

Szakkörök szervezése

Úgy gondoljuk, hogy fontos megtanítani a gyerekek számára, hogy miként tölthetik szabadidejüket olyan hasznos és érdekes tevékenységekkel, amelyek fejlesztik mentális és fizikai képességeiket, valamint szélesítik ismereteiket a világról, amelyben élnek.

IT oktatás

(Nyugat-)Afrikában az iskolák mindössze 1%-ában van internet kapcsolat. Az internettel rendel-kező iskolák le tudnak tölteni tanuláshoz szükséges anyago-kat, fejleszthetik a tanárokat és megtaníthatják a gyerekek szá-mára az internetben rejlő lehetőségeket.

Iskolafejlesztés

Számos tanulmány szoros összefüggést mutat az iskolai körülmények és a tanulás eredményessége között.